Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Meditasjonspute-dugnad

Seiko inviterte i dag til dugnad hjemme på kjøkkenet. Til nå er det bare Myånin som har sydd puter, men pga. større interesse for puter og det faktum at vi trenger flere puter i vårt fremtidige tempel, er det fint å fordele oppgavene. Det skal krittes, klippes, foldes og monteres. Vi lager våre puter av sort dongeri som er godt å sitte på og er slitesterkt. Etter to timer med arbeid hadde vi det hyggelig over te med litt og spise. Takk for flott innsats.

Gratulerer med dagen Norge!

17. mai er blant de få offentlige fridagene våre som ikke ligger under Helligdagsfredloven, en lov vedtatt i 1995 og skal verne om det gudstjenestelige liv. Dagen i dag markerer viktige hendelser i vårt lands historie, men er også en betydningsfull dag for dagens flerkulturelle, tro- og livssynsmangfoldige Norge. Buddha sa at «tanken får forut for alle ting» og mente sikkert at det bør gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Norges fortid er både spennende og viktig, men det er også nåtiden og først og fremst er det oss i dag den handler om. Så vil vi ha uenigheter som hvorvidt vi kun skal bruke det norske flagget på denne dagen, om det er greit at bunadene våre sys i andre land og at heliumballongene forbys for miljøets skyld. Det er ingen grunn til å tro at det var mindre oppstyr og debatt før i tiden. Det viktigste i dag er kanskje at dagen blir en fredfull festdag for oss alle, enten vi har lange aner i landet eller er helt ny. Den norske sotozen buddhistorden ønsker alle en riktig god 17. mai 2018.
Kort om litt av historien vår

Hvorfor buddhismen også er en religion

I 16 år har vi fått henvendelser fra og møtt folk som enten «føler, tenker, og mener» at buddhismen ikke er en religion. Nå er det gjerne slik at det er de akademiske forskningsmiljøene som former definisjoner og på det grunnlaget publiserer litteratur som i sin tur blir brukt i læreverk. For de fleste buddhister er religionsspørsmålet underordnet, men det likevel både relevant og interessant. Så er det slik at i de siste tusen år er det tre universalreligioner som skiller seg ut (buddhismen, islam og kristendommen) og hvor den eldste er buddhismen. Det er også bred enighet om at flere kriterier eller dimensjoner må oppfylles for at noe skal kalles verdensreligion eller universalreligion.

1 - det kreves et fellesskap - en sosial institusjon.
2 - det forutsettes en tro - den har en troslære med filosofiske betraktinger og myter.
3 - det legges til grunn handling - både rituelt og en dagliglivspraksis bygget på lærens etikk og moral.
4 - det gis en opplevelse - av frykt, glede eller undring i møtet med det mystiske eller hellige.
5 - den må være allmenngyldig og uavhengig av tid, sted, kjønn, rase eller yrke.

Zenmesterens leveregel

Ikke forhast deg
Aldri gi opp
Følg din drøm

Denne leveregelen er av zenmester Itabashi, en av våre lærere. Et viktig budskap for alle som ønsker å skape noe, enten for oss selv eller for andre. Vår Herre og Mester Buddha sier noe om nettopp dette:

«Dråpe for dråpe fylles karret. For slik samler den vise seg litt etter litt og fylles av godhet.»
«I kampen mellom elven og klippen er det alltid elven som vinner; ikke ved styrke, men med utholdenhet».
«Se at det falske er falskt. Se at det sanne er sant. Se inn i ditt hjerte og følg din egen natur.»

Sotozenordenen etablerer klostre mange steder i verden, også i Norge. Det gjør vi for glede, fred og opplysning. Støtt vårt fellesskap ved å bli medlem.
http://www.sotozen.no/bli-medlem

Buddhismen på timeplanen

Jeg ble spurt om å skrive en artikkel i tidsskrift for religionlærerforeningen. Det ville jeg selvsagt og kanskje er det av interesse for andre enn lærere. Her kommer innlegget:

Kjære alle dere viktige religionsfaglærere
Aller først har jeg lyst til å si hvor ufattelig viktig jeg mener det er med en læreplan som avspeiler vårt religions- og livssynsmangfold. Kunnskap, dialog og toleranse er i vår tid viktigere enn noen sinne. Buddhas lære og buddhismen som religion blir ofte omtalt som tolerant, noen sågar kritiserer den for å være så tolerant at det går over i likegyldighet. Buddhistene (munkene) liksom bare "sitter der" og tenker kun på sin egen oppvåkning. Om noe sant skal sies om buddhistene så er det at de langt ifra er noen homogen gruppe verken i praksis eller tolkning av Buddhas lære.

Vårt zenbuddhistiske fellesskap

Den norske sotozen buddhistorden har nå over 4000 følgere på Facebook. Alle disse har fått en personlig henvendelse fra eldstebroder Såzen. Selv om det kun tar 40 sekunder per person betyr det at Såzen har satt, bare med dette, i ganske nøyaktig 6 fulle 7,5 timers arbeidsdager. Dette ønsker han visstnok å fortsette med. I buddhismen er gleden over å gi Dana (Sanskrit: दान) en sentral del av vår praksis. Du kan gi av sin tid, kompetanse, et bestemt arbeid, kakebaking, økonomisk bidrag osv. Ordet dugnad stammer fra norrønt

Vest og øst møtes om etiske spørsmål

Mange tenker kanskje at buddhismen er for eksotisk eller for asiatisk til at den kan bli en del av vestlig tenkning og levestil. Er det slik? Historisk må vi helt tilbake til hedendommen i Norge, altså såkalt førkristen tro, for å finne en religion som muligens ikke har kommet østfra. Kristendommen, jødedommen, Islam, Hinduisme og Buddhisme er alle kulturer, tradisjoner og språk som var mer eller mindre fremmed fra vår egen. Vi hører stadig noen som hevder at vi har nok med en religion i landet, altså kristendommen, og kanskje var det representanter for den norrøne religionen som i sin tid mente nøyaktig det samme. Men verden vil det ikke slik og i dag er vi flerkulturelle og flerreligiøse.

Sammen for Buddhas fødsel

Tusen takk for en hyggelig kveld med markering av Buddhas fødsel, lovsang, te og frukt. Blomstermessen holdes vanligvis på den 8. april, men dagen i dag var en god dag med nye besøkende. Vi ser frem til å finne et større og bedre egnet sted slik at mange flere får mulighet til å delta i denne årlige begivenheten. Takk til Ryushin for fine bilder. Flere bilder finner du på Fb-siden vår.Alt vel!

Titler og sånn

Det er vår i Japan og min gamle læremester Itabashi Zenji er på farten. I sitt 93. år er han fremdeles en stor ressurs. Nylig har han vært på besøk i ett av ordenens mange templer. Når en mann eller kvinne ordineres i vår tradisjon blir de enten Amasan尼さん nonne eller Bosan 坊さん munk. Etter noen års studier og prestevigsel gis tittelen Osho 和尚- 和Fredfull/Harmonisk og 尚Dydig. En tittel det skal noe til å etterleve, men tildeles begge kjønn. Har man blitt gammel eller innsatt som Abbed/Abbedisse endres tittelen til Roshi 老 Gammel og 師Lærer/Mester. For å bli Zenji禅師 i Sotozenordenen må man være eller ha vært Abbed ved ett av våre to hovedklostre; Eiheiji eller Sojiji. Der lever man normalt livet ut

Zazen-Mudra

I buddhismen blir hender i bestemte posisjoner kalt «mudra», et sanskrit-ord i betydningen: segl, stempel eller tegn. Et av Buddhas kanskje mest kjente gestikulasjoner er dette Dhyana Mudra eller meditasjons-mudra som noen kaller det. Hendene hviler i fanget, venstre hånd plasseres i høyre og med tomlene i lett berøring. Hendene og fingrene former en trekant som er et symbol på Triratna (De tre juveler: Buddha, læren og fellesskapet). I kinesisk og japansk zenbuddhisme brukes begrepet Hokai-join 法界定印 og som direkte kan oversettes med: Dharmas-verden-bekrefte-segl, mao. et segl som bekrefter en Buddhas verden og omfatter de tre juveler. På norsk kaller vi dette enkelt og greit for «Hvilende hender». De hvilende hender er i vår praksis et uttrykk for tilstedeværelse og harmoni. Hvordan konkret det benyttes i vår zazen kan du se her: https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Side 3 av 31

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284