Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

4000 har likt oss på Fb

Tusen takk til alle som har likt oss på Facebook. En takk også til dere to som har sendt sinnafjes og ufordelaktige kommentarer. Vi takker også alle dere som vil like oss fremover. En ekstra stor takk til alle dere som støtter oss med et medlemskap og bidrar til byggefondet, dere gjør at vi i sammen kan etablere et zenbuddhistisk kloster i Norge. http://www.sotozen.no/bli-medlem

For den som søker den sanne vei

Zuimonki - kapittel 5 del 1: En dag etter samtaler med elevene instruerer zenmester Dogen (1200-1253):
«Elever på Buddhas vei, dere må ikke tviholde på deres eget syn på tingene. Selv om dere har forstand skal dere søke nært og fjernt etter en god lærer. Og dere skal undersøke mesterens ord, kanskje mangler det noe eller kanskje overgår hans erkjennelse din egen. Ikke en gang en mesters ord skal du tviholde på, for det kan tenkes de er uriktige. Selv om mesterens ord virker troverdige skal du være på vakt, i tilfelle en langt større sannhet viser seg, da følger du den!»

Balanse i sinn – balanse i regnskaper

For mange er våren en tid for årsmøter og regnskaper. Vårt møte med årsmelding er unnagjort og vår autoriserte revisor Omsland har funnet regnskapene perfekt i balanse. I 16 år har styret arbeidet på dugnad og blant annet sørget for å levere korrekte regnskapstall til Fylkesmann og Stiftelsestilsynet. En stor takk til alle sammen som stiller opp for arbeidet med klosterprosjektet og en zenbuddhistisk praksis som vi vet betyr mye for mange. Vi setter utrolig stor pris på dere medlemmer som bidrar til at vi hvert år får verdifullt tilskudd fra staten. Uten dere ville vårt prosjekt vært vanskelig. En stor takk også til dere som i tillegg støtter klosterprosjektet med 100 kroner (eller mer) per måned. Vi håper at flere ser at dette er et verdifullt bidrag til prosjektet. http://www.sotozen.no/ordenen/byggefondet

Velkommen til ordenes youtube-kanal

Vi har nå satt opp en egen youtube-kanal for Den norske sotozen buddhistorden hvor vi vil samle alt videomateriale vi har nå, og hvor fremtidig videomateriale vil publiseres. Ta gjerne en titt på kanalen, og om du har en google konto må du gjerne abonnere på kanalen. Da mottar du varsel etterhvert som videoer publiseres på kanalen. Om vi skulle få 100 abonnenter får vi anledning til å lage vår egen adresse til kanalen, som i dag er litt kryptisk. 
https://www.youtube.com/channel/UCilYnxW9aXAYbF8c
UJJFqWg

Sesshin – zen-retreat

Leder av Sandnes/Stavanger Zen-Senter, Chirin organiserte sesshin denne helgen. I to dager var vi samlet, noen med erfaring og andre helt nye, om zen-meditasjon og oppmerksomt nærvær. I tillegg til meditasjon og rituelle måltider var temaet for dharmapraten denne gangen om «Den gjensidige avhengigheten». Gjensidig avhengighet mennesker imellom og mellom mennesker og natur. Vi blir oppdratt til å bli selvstendige, samtidig må vi erkjenne at vi er avhengig av andre og hverandre.
Takk til alle som deltok og Kåei, lederen av Haugesund Zen-Senter for de fine bildene. Viser frem til flere samlinger. Til alle dere som følger oss på Facebook, det er helt ufarlig å støtte oss med et medlemskap. http://www.sotozen.no/bli-medlem

Kan du nevne èn eneste grunn til at vi skal ære Buddha?

Om spørsmålet var av oppriktig interesse eller religiøs hovmod trengs ikke å spekuleres i, men jeg svarte: «Nei èn blir for vanskelig, men jeg kan gi deg 13 årsaker til at vi ærer Herren Buddha. Den første skal du tenke på hver dag i året, de 12 neste for hver av månedene. Så snakkes vi igjen om nøyaktig ett år. Da kan du fortelle meg om det finnes èn eneste grunn til å ære Buddha». I vår sotoiske troslære nevnes 13 grunner til å ære. Hva andre tradisjoner angår har de kanskje flere, muligens færre eller det samme antall bare annerledes formulert?

Vi gratulerer med dagen 8. mars

Uten disse to kvinnene - ingen buddhisme!
Buddhas biologiske mor er opplagt en betydningsfull kvinne sett med buddhistiske briller, men etter henne så er kanskje hans tante Pajapati, buddhismens aller viktigste. Jeg våger den påstand at prins Sidharta kanskje ikke ville blitt en Buddha og at nonnene ikke hadde fått noen plass i det buddhistiske fellesskapet uten den sistnevnte kvinnen!
Da Buddhas mor, dronning Maya gikk bort sju dager etter at hun fødte sin sønn, tok hennes yngre søster over morsrollen og oppdro gutten som sin egen.

Dikt av zenmester Dogen

 

 

 

 

Hele mitt liv,forvirret av virkelighet og illusjon, sant og usant. Nå, jeg frydes over månens lys. Jeg ler i vinden og lytter til fuglenes sang. De mange år jeg har tilbrakt i stillhet. Av enorme hvite lag dekkes fjellet. I vinter, med ett, for første gang det snøkledde fjell.

For de som tenker på å bli munk eller nonne

Zenmester Eihei Dogen (1200-1253) skriver i Zuimonki - kapittel 3 del 2:
En nonne spurte zenmester Dogen: «Også helt alminnelige kvinner studerer jo buddhismen. Er det noen grunn til at en nonne, på tross av noe få menneskelige laster er uskikket til slike studier?» Dogen svarte: «Du tar feil. For selv om helt alminnelige kvinner kan studere buddhismen og bli opplyste, de som har forlatt det sekulære livet og blitt nonner vil ikke fatte Buddhas vei med mindre de utviser rett besluttsomhet.

Begrepet bønn i ulike religioner

Forum for tro- og livssyn i Kristiansand arrangerte dialogkveld. Filmen «BØNN» regissert av Lars Petter Gallefoss ble etterfulgt av et panel hvor ulike religiøse ledere snakket om betydningen tro i sin tradisjon.

God kveld alle sammen. Som buddhistprest er jeg spurt om å si noen ord om bønn.
Aller først er det viktig for meg å presisere at buddhismen ikke er en homogen gruppe mennesker som forholder seg til de mange ting på ett og samme vis. Buddhismen består av mange retninger, mange tradisjoner og der til et mangfold av kulturer, språk, skikk og bruk.
Innenfor buddhismen finner vi altså et stort spekter - fra enkle pragmatiske tilnærminger til de esoteriske, svært åndelige, spirituelle og dypt religiøse. Bønn kommer til uttrykk på mange ulike vis i buddhistiske praksis. Felles for alle buddhistkulturer er at vi samler våre hender og bøyer vårt hode. Noen ganger legger vi sågar pannen mot gulvet.

Side 4 av 31

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284