Den Norske Sotozen Buddhistorden

Innvielse i templet

Hyggelig besøk i dag fra Haugesund zen-senter og innvielse av Trine og Lillian som mottok sine Dharmanavn. En sitting ble det også tid til. Ellers skal det holdes en innføring i zen og zazen sammen med et sesshin (retreat) i Haugesund zen-senter 6. og 7. oktober. Velkommen til de som bor i området eller kommer andre steder fra. Se flere bilder på Facebook-siden vår.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284