Den Norske Sotozen Buddhistorden

En ny milepæl i arbeidet for et kloster

Buddha var kort og tydelig i sin tale, Dhp. vers 184: «Tålmodighet og medfølelse er den høyeste askese». Ingen av oss som arbeider frivillig for stiftelsen, ordenen eller i kollegiet av munker og nonner tilhører «straks-generasjonen». Vi vet at å bygge en bærekraftig virksomhet tar tid og krever en langsiktig planlegging og realistiske mål. Ordenen har snart 300 medlemmer, de fleste voksne menn og kvinner som vet at tålmodighet er en dyd.
Takket være våre medlemmer og andre viktige bidragsytere forvalter vi i dag en samlet egenkapital på 1 million kroner og har fått lån i bank på 4 millioner. Dette betyr at et kloster er innen rekkevidde. Vi har igjen nådd en milepæl og fortsetter arbeidet med ulike oppgaver. Vi vil få ønske dere en riktig fin høst, og er du interessert i zen og buddhisme er du velkommen som medlem hos oss. http://www.sotozen.no/bli-medlem

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284