Den Norske Sotozen Buddhistorden

Ny bok ute i begynnelsen av oktober

FORM og FORMLØSHET
En samling av seks klassiske tekster fra tre buddhistiske kulturer. De indiske tekstene tilhører de kanoniske sanskrit-tekstene, mens de resterende er ført i pennen av store zenmestere innenfor kjente Mahayana-tradisjoner.


De indiske tekstene:
Diamanttalen वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्र,
Hjertetetalen भगवतीप्रज्ञापारमिताहृदय
De kinesiske tekstene:
Troens bevissthet 信心銘
Oppvåkningens hymne 證道歌
De japanske tekstene:
En anbefaling om å praktisere zazen 普勧坐禅儀
Det fundamentale ved zazen 坐禅用心記

Disse klassiske tekstene gir oss et unikt innblikk i vår fortids store mesteres forståelse av ZEN – oppmerksomt nærvær, og metoden zenmeditasjon kalt - ens-rettet bevissthet. Måtte disse tekstene være til inspirasjon og hjelp for oss i dag slik at vi på samme vis kan våkne til vår egen Buddha-natur.
Oversatt til norsk av den norske zenbuddhistpresten Såzen

1. opplag er på 500 bøker, alle skal få!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284