Den Norske Sotozen Buddhistorden

Bodhidharma-messe

I oktober, vanligvis den 5. dagen holdes messe for den 28. patriarken Bodhidharma. Han var en munk født omkring 440 i Kanchipuram, en by i Tamil Nadu i India. Han innførte Chan (Zen) i Kina og kalles den første zen-patriark i vår antesessorale linje. Han mediterte sittende med nesen mot veggen, en praksis videreført av kinesiske og japanske munker gjennom 56 patriarker, hvorav den siste er vårt tempels ordensfar Itabashi Zenji. Rune Ødegaard har oversatt og utgitt fire av Bodhidharmas taler til norsk: Praksisbeskrivelsen: To innganger, Kretsløpstalen, Oppvåkningstalen og Gjennombruddstalen.
Som avslutning på kveldens messe sang vi lovsangen: I zen-mester Bodhidharmas minne. Dernest var det naturlig nok zen-meditasjon. Se flere bilder på vår Facwbook-side.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284