Den Norske Sotozen Buddhistorden

Tjenester

Hva finner vi i ordenens tjenesteliturgi?

De mest alminnelige tjenestene er:

BARNESIGNE

INNVIELSE

KONFIRMASJON

VIGSEL OG FORNYELSE AV EKTESKAPSLØFTENE

BØNN VED REISE OG SYKDOM

VIGSLING AV IKON, VERGETAKKE OG JORD

GRAVFERD

MINNEMESSE

For mere detaljert informasjon vedrørende seremoni og rituale, se Ordenens Observans 15. Del

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284