Ordenens artikkel

Et voksende, inkluderende og tjenestegjørende trossamfunn i Norge

En internasjonal, åpen og kontemplativ orden

Fortellingen om den iherdige munken

Da Buddha fortalte at han kun hadde få måneder igjen å leve, var det mange munker som ble opprørte. De viste ikke hva de skulle gjøre så de holdt seg i nærheten av Buddha. Men det var en munk som ikke gjorde som de andre, han het Attadatta. Han hadde bestemt seg for å bli opplyst

Buddha-natur

Bevissthet
I buddhistisk kontekst handler bevissthet om oppmerksomt nærvær. Å være bevisst på egne tanker, handlinger og holdninger er selve veien og selvinnsikten, vår buddha-natur, og til sist å være en Buddha.

Uselvisk
For den som kan sette seg selv til side og se at andres meninger og behov er like viktige som ens egne, kan kalles uselvisk.

Buddhas lære - En del av norsk skole

Ikke alt var bedre før, og Ikke alle forandringer er nødvendigvis til det bedre. Det som er virkelig bra, og hvor utviklingen har gått i riktig retning, er faget RLE. Her er religion, livssyn og etikk nedfelt i læreplanen. Det må sies at det nå på politisk hold er brukt mye tid og skattebetalerens kroner på å få K-en (Kristendom) tilbake og faget endret til KRLE.

Bli medlem!

Et medlemskap er gratis og uforpliktende. Ved å bli et medlem av vårt buddhistiske fellesskap gjør du også noe viktig for andre. Med en enkel registrering mottar ordenen hvert år et tilskudd fra staten. I dag har ordenene medlemmer i 17 av landets fylker. Både ordenens prest, munker, nonner og styremedlemmer arbeider uten lønn. Siden vi startet vårt arbeid i 2002 har vi kommet langt på vei, takket være god hjelp og støtte.

Fædrelandsvennens "Fem på tolv" serie

Serien Såzen er med i heter "Fem på tolv". Fra og med neste uke - og i åtte uker framover - skal Fædrelandsvennen i denne serien ukentlig publisere på nett tv-intervjuer med åtte mennesker som forteller hva de tror på (eller ikke tror på), hvorfor det er blitt sån og hvordan troen og livssynet preger livet.

Protestfestival i Kristiansand

Praktiseres Mindfulness (zen) og Yoga for mental og fysisk helse eller er det forkledd buddhisme? Er mindfulness og yoga sekulære eller religiøse?Fredag 19. september var det full sal på Haandverkeren hvor

Ny tid i Kristiansand sentrum

Kjære Zazen-venner. Det forrige tidspunktet ble for sent for mange slik at vi har nå flyttet det til tidligere på kvelden. Håper flere har muligheten da. Vi er i den andre salen. Velkommen!

Sotozen-Venner

Vi meldte oss inn i sotozen uavhengig av hverandre. Det vi har til felles er at vi alle mener at Sotozens livssyn og filosofi også representerer de verdiene hver og en av oss står for. Vi har et ønske om et fokus på åndelighet i stedet å for å tro på guder. Vi er alle guddommelige og kan derfor finne vår egen Buddha-natur. Vi har en erkjennelse av at dualitet og det vi kaller selvet er en illusjon i den kosmiske virkelighet,

Side 1 av 9

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284