Ordenens artikkel

Et voksende, inkluderende og tjenestegjørende trossamfunn i Norge

En internasjonal, åpen og kontemplativ orden

Kjære medlemmer

Vi har nettopp sendt ut Medlemsnytt (pdf) til de e-postadresser vi har i medlemsregisteret. Mange har nok byttet e-postadresse både en og to ganger etter at dere ble medlemmer hos oss. Vi på kontoret vil gjerne ha din nyeste e-postadresse dersom du ønsker å motta informasjon som er forbeholdt medlemmer. Sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Med ønske om en riktig god langhelg!

Vennlig hilsen Kontoret

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen i morgen!
Vi ønsker alle det beste for årets feiring på 17. mai. Dette er en god anledning til å minnes de 112 menn som på Eidsvoll i 1814 sørget for en ny og norsk grunnlov. Det er ikke alltid at det som er godt nødvendigvis er godt nok, og flere grunnsetninger har i løpet av de siste 200 årene blitt endret. At den evangelisk-lutherske religion ikke lenger er knyttet til staten er en historisk viktig endring verdt å feire på en dag som denne. Vi som buddhister har dermed fått en likeverdig plass i kongerike Norge. Vår frihet til å utøve vår religion kommer riktignok med andres rett til å ytre seg,

Nytt fra lovsangprosjektet

Lovsangprosjektet
Tanken om buddhistiske lovsanger på norsk startet for 20 år siden i et kloster i Japan. For 10 år siden startet arbeidet med å velge ut sanger fra vår ordens snart 800 år gammel zenbuddhistiske tradisjon. I de seneste årene har arbeidet pågått med oversettelse, fri diktning og komposisjon. I dag begynner 10 sanger å bli klare i tekt og notasjon. Arbeidsgruppen som består av munker, nonner og medlemmer av lovsangkoret skal nå foreta en gjennomgang. Lovsangene har i dag forslag til følgende titler:

Fredsmesse i Kristiansand

Sacra Art Fredsmesse i Kristiansand
Onsdag 6. mai ble det for 2. året arrangert fredsmesse i Kristiansand Folkebibliotek. Arrangert av Ivar Skippervold og Forum for tro- og livssyn i Kristiansand. Representanter for ulike tros- og livssynssamfunn leste tekster om «Fred» fra hverandres tradisjoner. Mange hadde funnet veien til biblioteket, og det ble en hyggelig time til ro og til ettertanke. Det nytter ikke bare å snakke om fred eller henvise til en verdiplattform, vi må vise at det er fred vi vil ha og fortelle det til hverandre.
Program for kvelden:

To personer innviet

To medlemmer av vår sangha ble innviet i templet i kveld 5. mai. De mottok dharmanavnet Seikå og Dainen. Det er hyggelig å se at fellesskapet vokser, og behovet for et større sted blir bare større og større. Alt vel, hilsen broder Dåshu og broder Såzen.

Byggefondet

Kjære zenbuddhistvenner

2015 regnskapene viser disponible midler pålydende 400 000 kroner. I samråd med vår revisor og jurist har styret i Den norske sotozen buddhistorden og Sotozen stiftelsen opprettet et byggefond. Formålet er å etablere et zenbuddhistisk kloster i Norge jf. ordenens visjon og stiftelsens vedtekter.

Klosteret skal være et åpent og tjenestegjørende tempel samtidig som det er et hjem og en skole for ordenens munker og nonner. Om vi skal bygge helt nytt eller bruksendre en eksisterende eiendom vet vi ikke ennå.

Ny bok om Zen anbefales

Mester Hongzhis veileder til praktisk zen

"Ved å hvile i din indre stillhet og la alt være som det er, gir du slipp på klamringen. Oppriktig, oppvakt og tydelig, trenger du gjennom og slipper alt"


I denne boken forteller den kinesiske zen-mesteren Hongzhi Zhengjue (1091-1157) om hvordan man kan praktisere zen gjennom stillhet og meditasjon. Den virkelige virkelighetspraksisen består i sin enkelhet av å sitte i taus selvobserverende meditasjon. Videre forklarer han at når man fatter dette,

Vigsel til debatt

Innlegg i Fædrelandsvennen fredag 24. april.

Det har i den senere tid vært mye skriving om vigsel av likekjønnede og dertil vigselsliturgi eller mangel på. For noen synes prinsippet om å inkludere likekjønnede å stride mot den hellige skrift, mens for andre er det et spørsmål om fortolkning, medmenneskelighet og en anerkjennelse av likeverd i en ny tid. Jeg skal ikke begi meg inn i teologien, det er andres fagfelt, men i samfunnsdebatten om hvem som har hvilket syn på likekjønnet vigsel vil vi gjerne inkluderes.

Blomstermesse i Templet

Tirsdag 14. april var vi samlet i templet i Kristiansand for å feire Buddhas fødsel. Takk for hyggelig samvær med te og kake. Vårt arbeid fortsetter jevnt og trutt med å finne et større sted slik at alle som ønsker kan besøke oss. Vi er glade for at stadig flere ønsker å være med oss, både i å bygge gode relasjoner og i planene for godt og fungsjonelt tempel/kloster for vår felles praksis. Alt vel! 

Litt om buddhismens hva og hvordan - Del 2

Foredrag DetHviteHus Zendo – onsdag 25. februar 2015

I denne Del 2 fortsetter vi med samme tema og jeg skal si litt om seremonier og ritualer, og hvordan vi kan betrakte disse i buddhismen. Vi starte med å stille spørsmålet: Er seremonier og ritualer nødvendige?

Svaret er helt klart ja og nei. Ritualer og seremonier er like nødvendige for buddhistiske munker og nonner som skogen er for snekkeren. For den menige mann og kvinne kan disse være av lite eller ingen betydning i det daglige, men av stor betydning ved enkelte anledninger. I Sotozen orden skiller vi mellom riter i den monastiske liturgien og riter i tjenesteliturgien.

Side 1 av 12

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284