Ordenens artikkel

Et voksende, inkluderende og tjenestegjørende trossamfunn i Norge

En internasjonal, åpen og kontemplativ orden

Bli medlem!

Et medlemskap er gratis og uforpliktende. Ved å bli et medlem av vårt buddhistiske fellesskap gjør du også noe viktig for andre. Med en enkel registrering mottar ordenen hvert år et tilskudd fra staten. I dag har ordenene medlemmer i 17 av landets fylker. Både ordenens prest, munker, nonner og styremedlemmer arbeider uten lønn. Siden vi startet vårt arbeid i 2002 har vi kommet langt på vei, takket være god hjelp og støtte.

Fædrelandsvennens "Fem på tolv" serie

Serien Såzen er med i heter "Fem på tolv". Fra og med neste uke - og i åtte uker framover - skal Fædrelandsvennen i denne serien ukentlig publisere på nett tv-intervjuer med åtte mennesker som forteller hva de tror på (eller ikke tror på), hvorfor det er blitt sån og hvordan troen og livssynet preger livet.

Protestfestival i Kristiansand

Praktiseres Mindfulness (zen) og Yoga for mental og fysisk helse eller er det forkledd buddhisme? Er mindfulness og yoga sekulære eller religiøse?Fredag 19. september var det full sal på Haandverkeren hvor

Ny tid i Kristiansand sentrum

Kjære Zazen-venner. Det forrige tidspunktet ble for sent for mange slik at vi har nå flyttet det til tidligere på kvelden. Håper flere har muligheten da. Vi er i den andre salen. Velkommen!

Sotozen-Venner

Vi meldte oss inn i sotozen uavhengig av hverandre. Det vi har til felles er at vi alle mener at Sotozens livssyn og filosofi også representerer de verdiene hver og en av oss står for. Vi har et ønske om et fokus på åndelighet i stedet å for å tro på guder. Vi er alle guddommelige og kan derfor finne vår egen Buddha-natur. Vi har en erkjennelse av at dualitet og det vi kaller selvet er en illusjon i den kosmiske virkelighet,

Tempelklokke

Bruk av store klokker går langt tilbake I tid. I Kina har arkeologer funnet denne type klokker som de mener går helt tilbake til Zhou Dynastiet (1046-256 før vanlig tidsregning). Disse ble brukt i keiserlige palasser og som signalinstrumenter i militær sammenheng. Da buddhismen kom til Kina for ca. 2000 år siden og ble en del av kinesisk kultur, fikk klokkene en naturlig og sentral plass i templene og klostrene. Klokker i ulike størrelser ble dekorert med drager og lotusblomster. Buddhas lære (Dharma) fant veien til

Levende Zen - 10 punkter

1. LEV HALVPARTEN FOR DEG SELV OG HALVPARTEN FOR ANDRE
Du er selv ansvarlig for at du har det godt. Gjør det som gir deg utfordringer, glede og som gir livet mening. På din egen vei, vær oppmerksom og bidra på din måte til at andre også har det godt. Vi lever i gjensidig avhengighet til hverandre. Når andre har det godt har også vi det godt. Vennlighet koster ingenting. Buddha sa:

Nonne inn i profesjonsstudiet

I 2008 ble Melanie innviet og mottok dharmanavnet Anjun. Etter ett år i postulat ble hun ordinert nonne i mai 2009. Sotozen Stiftelsen har ved tre anledninger sendt henne til Japan for et tremåneders studieopphold i et av våre klostre. Den 25. august reiser søster Anjun igjen, men denne gangen blir hun i 1-2 år ved Toshoji Kloster

Et sjeldent møte

I 1991 kom japaneren Nobukazu Imazu for første gang til Norge som turist. I 1998 kom han tilbake for å studere teologi ved Det teologiske menighetsfakultet og arbeider i dag som ungdomsprest i den norske kirke i Fitjar kommune i Hordaland. Såzen Larsen bodde 13 år i Japan hvor han gikk i kloster og ble buddholog og vigslet zenbuddhistprest.

Hobaku Zazendo i Canada

Nok en flott uke i St.Catharines i Ontario Canada. Stor takk til Taigen og Kisho som holder Dharma-hjulet i sving. 
Zen og Zenm,editasjon forener verden. Tenk om alle kunne sitte sammen i fredsommelighet! 
Peace is all you need!

Side 1 av 9

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284