Ordenens artikkel

Et voksende, inkluderende og tjenestegjørende trossamfunn i Norge

En internasjonal, åpen og kontemplativ orden

Urfremføring i Kilden

Vi er nå godt i gang med årets Sacra Art Festival I Kristiansand 2.–11. april.
Mandag 7. april var det lovsang på plakaten. De fremmøtte fikk foredrag og sanginnslag fra buddhister, kristne og human-etikere. Vi, Den norske sotozen buddhist ordens lovsangkor urframførte to sanger: Å se i dag en Buddha fødes og Vår far en Buddha stille vandre. Foreløpig består koret av Djiyu, Enso, Eri, Myånin, søster Anjun, broder Dåshu og broder Såzen.

Tid for zen-meditasjon i Stavanger

Da er det tid igjen for en liten sesshin i Stavanger.

Vi ser frem til å se igjen gamle og nye medlemmer. Hjertelig velkommen til du som kommer for å meditere og studere sammen med oss for første gang. Det kreves hverken stor fleksibilitet eller god form for å delta. Mer om vår ordens meditasjonsmetode finner du i tekst og illustrasjoner i vår ordens Artikkel side 57:

Vår frelsers messe

VÅR FRELSERS MESSE – Minne om Buddhas død

Den 15. februar holdes Vår frelsers messe, som markerer den siste av trefoldighetsmessene.

Fra 9. februar forbereder templene i vår orden denne høymessen. På Dharmahallens høyre sidealter settes frem et ekstra alter med blomster, røkelse og lys på hvit alterduk. Bak denne settes opp en veggrull med temaet avskjed. Hver dag etter morgenmessen (frem mot 15. februar) tar munker og nonner plass framfor avskjeds-alteret, utfører prostrasjoner og resiterer 1-3 vers av teksten Frelsers siste tale som til sammen er på 19 vers.

Bli en Sotozen-Venn!

Egentlig var det vel ikke slik at jeg fant Buddhismen, det var heller slik at Buddhismen fant meg.
Da jeg som liten gutt vokste opp med en far som hadde mellomfag i sammenliknende religionsvitenskap fra universitetet i Lund, var det en naturlig del av barndommen at folkeeventyrene og godnatt-historiene ble supplert med historier fra Buddhismen om opplyste mestere og munkenes og lekfolkets prøvelser.

Zen-buddhistisk lovsangkor

I Bugaku Zen-tempel i Kristiansand ble det den 8. februar avholdt stiftelsesmøte og korøvelse.
Ikke alle hadde anledning til å møte den dagen, men vi er glade for å kunne meddele at ordenens lovsangkor med dette er offisielt opprettet.

Har du lyst til å hjelpe?

Sitt for livet i DetHviteHus i Kristiansand

Et dugnadsprosjekt er i gang, ledet av vår eminente syerske Bjørg, og vi lager nå 30 nye matter og puter for onsdagskveld-zazen fra kl. 20.30-21.30.
Vi takker for god rabatt på sort dongeristoff fra Stoff og Stil på Sørlandssenteret og på skumplastmatter fra Reidar Svendsen as på Myåvann.

Konvertering

KONVERTERING

«En menneskerett for alle – en umulighet for mange»
Kristiansand bibliotek onsdag 22. januar

Innleder og leder av dialogkvelden:
Georg Fredrik Rieber-Mohn (konvertert fra Dnk – Den katolske kirke).

Zen-poesi fra fjellet

Diktene til Hanshan, Shih-te og Feng-kan kan leses på mange ulike nivå, som zen-refleksjoner over utfordring langs Veien, som livet til en politisk flyktning som har forlatt alt til fordel for et liv i fjellheimen, eller som en menneskelig lengsel etter et enklere liv i harmoni med naturen.

Zen-besøk i Gøteborg

10.-12. januar tok jeg turen til Sverige og avla Gøteborg Zen Center et besøk. Jeg ble hjertelig mottatt av Pake Hall som er Sanghaleder. Det riktig flott senter med en flott zazenhall. Det er alltid spennende å sitte nye steder, sittingen er den samme men atmosfæren og praksisen kan være forskjellig. Det er mennesker som skaper praksis - praksis skaper mennesker.

Side 1 av 6

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284