VÅR ANTECESSORALE LINJE

Antecessor betyr forgjenger. I en buddhistisk antecessoral linje kan man enten følge en linje av matriarker (kvinner) eller patriarker (menn). I vår Orden i Norge følger vi linjen nedenfor.

Den patriarkalske linje

Patriarkalsk (gresk) patria «slekt» – faderlig. Denne linjen navngir samtlige mannlige Buddha-etterkommere. Den første var Makakasho (japansk uttale) og siden skulle det i vår linje følge til sammen 28 menn i den indiske rekken, etterfulgt av 22 menn i den kinesiske rekken og videre 33 menn i den japanske rekken. Den siste, nr 83 i rekken, er foreløpig den japanske patriark og erkebiskop Unkai Koshu (Daiosho). Itabashi (familienavn) er Kanun Såzens ordensfar og han kan bli den som viderefører linjen i Norge.

De ærverdige patriarker

Indiske

Bibashibutsu  Daiosho
Shikibutsu Daiosho
Bishafubutsu Daiosho
Kurusonbutsu Daiosho
Kunagonmunibutsu Daiosho
Kashobutsu  Daiosho

[Shakyamuni Buddha hadde flere lærere som han viste stor respekt. Disse seks store mestere inngår ikke i den patriarkalske rekken men nevnes allikevel hver dag i forbindelse med morgenmessen]

Shakamunibutsu Daiosho
Makakasho Daiosho
Ananda Daiosho
Shonawashu  Daiosho
Ubakikuta  Daiosho
Daitaka  Daiosho
Mishaka  Daiosho
Bashumitsu  Daiosho
Butsudanandai  Daiosho
Fudamitta  Daiosho
Barishiba  Daiosho
Funayasha  Daiosho
Anabotei  Daiosho
Kabimora  Daiosho
Nagyaharajuna  Daiosho
Kanadaiba  Daiosho
Ragorata  Daiosho
Sogyanandai  Daiosho
Kayashata  Daiosho
Kumorata  Daiosho
Shayata  Daiosho
Bashubanzu  Daiosho
Manura  Daiosho
Kakurokuna  Daiosho
Shishibodai  Daiosho
Bashashita  Daiosho
Funyomitta  Daiosho
Hannyatara  Daiosho
Bodaidaruma  Daiosho

Kinesiske

Taiso Eka  Daiosho
Kanchi Sosan Daiosho
Daii Doshin  Daiosho
Daiman Konin Daiosho
Daikan Eno Daiosho
Seigen Gyoshi Daiosho
Sekito Kisen Daiosho
Yakusan Igen Daiosho
Ungan Donjo  Daiosho
Tozan Ryokai Daiosho
Ungo Dojo Daiosho
Doan Dohi Daiosho
Doan Kanshi Daiosho
Ryozan Enkan Daiosho
Taiyo Kyogen Daiosho
Toshi Gisei Daiosho
Fuyo Dokai Daiosho
Tanka Shijun Daiosho
Choro Seiryo Daiosho
Tendo Sokaku Daiosho
Setcho Chiukan Daiosho
Tendo Nyojo Daiosho

Japanske

Eihei Dogen  Daiosho
Koun Ejo  Daiosho
Tettsu Gikai Daiosho
Keizan Jokin  Daiosho
Meiho Sotetsu  Daiosho
Syugan Dochin Daiosho
Tessan Shikaku Daiosho
Keigan Eisho  Daiosho
Chuzan Ryoun Daiosho
Gisan Donin Daiosho
Syogaku Kenryu Daiosho
Kinen Horyu  Daiosho
Taishitsu Chisen Daiosho
Kokei Shojun  Daiosho
Sesso Yuho Daiosho
Kaiten Genshu Daiosho
Syuzan Sjunsho Daiosho
Chozan Ginetsu Daiosho
Fukushu Kochi Daiosho
Meido Yuton Daiosho
Hakuho Genteki Daiosho
Gesshu Soko Daiosho
Manzan Dohaku Daiosho
Chito Syogen Daiosho
Itsunyu Kakumon Daiosho
Donzui Zenmyo Daiosho
Bukkai Tenryu Daiosho
Tengen Donryu Daiosho
Kozan Garyu Daiosho
Gettan Syunryu Daiosho
Hongyo Gensyu Daiosho
Sogetsu Ryutan Daiosho
Unkai Koshu  Daiosho

Nordmannen Såzen Larsen ble ordinert av sistnevnte patriark den 28. juni 1998, i Sojiji kloster.

Antecessorkrans er en benevnelse på den kransen som benyttes av munker, nonner og legfolk i Ordenen i Norge og som inneholder 84 kuler. Det kan tenkes at det finnes munker og nonner i andre linjer som har tenkt på det samme, men opphavet til navnet antecessorkrans kommer, så langt vi vet, fra Såzen Osho.