BYGGEFOND

Donasjon
Fondet.jpg

Kjære zen-buddhistvenner

2018-regnskapene viser disponible midler pålydende 1 000 000 kroner. I samråd med vår revisor og jurist har styret i Den norske sotozen buddhistorden og Sotozen stiftelsen opprettet et byggefond. Formålet er å etablere et zenbuddhistisk kloster i Norge jf. ordenens visjon og stiftelsens vedtekter.

Klosteret skal være et åpent og tjenestegjørende tempel samtidig som det er et hjem og en skole for ordenens munker og nonner. Om vi skal bygge helt nytt eller bruksendre en eksisterende eiendom vet vi ikke ennå.

Vi regner med å doble dagens medlemstall i år, og at vil mange er med på en månedlig støtteavtale. Dette vil gi det nødvendige grunnlaget for finansiering og drift av et unikt prosjekt. Du kan selvsagt avslutte en slik avtale når det måtte passe deg.

Tilskudd fra staten

Registrerer du deg som medlem i Den norske sotozen buddhistorden bidrar du hvert år med ca. 1000,- kroner i tilskudd fra staten.
Registrer deg her.

Byggefondet

Doner kr. 100,- pr. måned ved for eksempel en autotrekkavtale i din bank.
Stiftelsens BYGGEFOND kontonummer: 1506 27 24398
En stor takk til alle dere som i lang tid har bidratt i en månedlig støtteavtale med samme formål. Dette beløpet er nå overført til byggefondet.

Bidrag fra Japan

Vi har fått donert utstyr til over en million kroner som vi vi gleder oss til å ta i bruk.

Butikksalg fra vår lille nettbutikk

Ta en titt i nettbutikken her

Tusen takk og alt vel!