OBSERVANS

Boken kan lastes gratis ned som pdf, eller kjøpes i nettbutikken som hardcover bok. Boken er ved 2. utgave på 250 sider og inneholder kart, bilder og 150 illustrasjoner.

Den første utgaven ble ferdig i anledning 10 år i Norge, etter mange gode spørsmål fra elever på barnetrinnet til studenter og lærere på høyskole og universitet.

 Til høyre vises de 30 første sidene i boken.

Til 15-års jubileet i 2017 besluttet kollegiet å endre navnet på dette dokumentet fra Artikkel til Observans. Ordet “observans” kommer fra latin “observo” og betyr å overholde og refererer bl.a. til ordensreglene i et kloster. Med andre ord er denne boken, som tittelen indikerer, en orientering om ordenens oppbygning, regler, praksis, tjenester, troslære osv.

Med dette håper vi å kunne gi utfyllende og forståelige svar på spørsmål knyttet til Sotozen orden, vårt virke, zen-meditasjon og
ikke minst vårt buddhistiske trosbegrep og troslæren.

Den offisielle internasjonale utgaven av Sotozenordenens 2-bins observans heter: Standard Observances of the Soto Zen School.