FORLAGET

ada9a09acea936d776a6f55c82778c43_XL.jpg

Buddhologisk Forlag ble etablert og registrert i mars 2005.
Forlag nr.: 92692

Forlagssjef broder Dåshu Malja         

Buddhologisk Forlag ble etablert av Den Norske Sotozen Buddhistorden i mars 2005. Forlaget har som oppgave å publisere og presentere zenbuddhistisk litteratur på norsk for et norsk publikum. Målsetningen er å bidra til å utbre Shakyamuni Buddhas lære, samt øke forståelse for zen og zenbuddhistisk praksis i Norge. God litteratur på norsk er nødvendig, og mange før oss har i flere år gitt verdifulle bidrag.     

Et stort og viktig arbeid med De Hellige Skrifter og liturgihåndboken for Ordenens munker og nonner ble påbegynt allerede i 1996. Siden 2005 har forlaget utgitt følgende publikasjoner: Internt: - Liturgihåndbøker og Ordinans. Publikasjoner for salg: Hellige Buddhistiske Skrifter, CD - Sotozen Ordenens Hellige Buddhistiske Skrifter, Ordenens Observans, Zen-buddhistiske lovsanger med CD og Form og Formløshet.

Ta en titt på våre publikasjoner i nettbutikken