KLOSTER

Hva er et kloster?
Et kloster er selvsagt også et tempel, men først og fremst en skole for munker og nonner. Det karakteristiske for et kloster er at det er betydelig større enn et tempel og kan huse fra 10 til 150 munker og nonner. For å få et tempel godkjent som kloster stilles i tillegg krav til faglærere, også krav til følgende bygg og avdelinger:

Dharmahall
Dharmahallen er selve hjertet i et tempel eller kloster. I denne hallen, enten den er stor eller liten, foregår det meste av messer og ritualer. Dharmahallen i et kloster har den samme oppbygning som et mindre tempel.

I Japan studerer munker og nonner hver for seg. Ordenen har 31 klostre for munker og fire for nonner. I Vesten studerer munker og nonner av praktiske årsaker sammen i et kloster. Naturlig nok lever og sover de i separate fløyer.

Buddhahall
I et kloster finnes et eget bygg eller hall kalt «Buddhahall». Den 1. og den 15. i hver måned utføres høyoffer, prostrasjoner og resitasjon av Hjertesutraen før prosesjon til Dharmahallen og den daglige morgenmessen.

Et kloster trenger også et kjøkken, sovesaler, klasserom, toaletter og bad osv.