ORDINASJON

Hva er ordinasjon? 

Ved ordinasjon tilkjennegir man først og fremst ønske om å etterleve Buddhas ord, som munk eller nonne, i det treenige følge. Et fellesskap i og med Shakyamuni Buddha, de mange matriarker og patriarker av den hellige freds orden. Ved det hellige ritual avlegges løftene i fellesskapets ånd, i et broderskap og søsterskap for kunnskap, visdom og for fred.

Hvem kan bli munk eller nonne?

DSCF3680.JPG

I utgangspunktet kan de som ønsker det bli ordinert munk eller nonne. Det er den respektive ordensfar eller ordensmor som foretar en slik ordinasjon og det er ham eller henne som kan fremsette eventuelle krav til sine elever. Dette kan være krav som egnethet, helse og alder. Hovedordenskontoret krevet at ordinand skal være minst 8 år. Under 20 år kreves samtykke av foreldre eller verge. Et alminnelig krav er at man forplikter seg til studier og praksis og at en individuell studieplan bestemmes. I Norge er det bestemt at man må være medlem av Ordenen og dernest innviet for å kunne søke om ordinasjon.

Hvordan blir man munk eller nonne?

En munke- eller nonneordinasjon foretas ikke av Ordenen, men er et ritual utført av en munk eller nonne med ordinasjonsmyndighet fra hovedordenskontoret. Ordinasjon bygger på en personlig relasjon mellom ordensfar/ordensmor og ordinand (mester og elev). I Norge er det i konvent besluttet at munker og nonner kun kan ordineres etter ca ett års postulat (prøvetid) og kandidaten skal være medlem av trossamfunnet og ha mottatt innvielsen.

Ordinasjon foregår på bakgrunn av Søknad om ordinasjon. Søknaden er et konfidensielt dokument der ordinand blant annet signerer en taushetsærklæring. Blir søknaden tatt til følge forkynnes ordinasjon for kollegiet. Dersom ingen i kollegiet kommer med innsigelse besluttes en ordinasjonsdato og det nødvendige tøy og utstyr bestilles fra Japan. Både munker og nonner barberer sitt hode regelmessig, og ifølge ordinans. På ordinasjonsdagen er ordinand nybadet og iført hvit kjortel. Ordensfar eller ordensmor har barbert ordinandens hode. Under ritualet avlegges løfter og klær incenseres (renses over røkelse) før ordinand ikler seg dette. Ordinand får et nytt navn i tillegg til det han eller hun fikk ved innvielsen. Dharma-navnets for- og etternavn består av til sammen fire skrifttegn, hvorav minimum ett skal stamme fra dharma-navnet til ordensfar eller ordensmor. Det er også disse som velger navn. Kopi av et ordinasjonsdokument sendes hovedordenskontoret sammen med et foto for registrering. Ved ordinasjon skal både menn og kvinner barbere sitt hode.

Hvorfor må munker og nonner barbere sitt hode?

Barbering av hodet er en tradisjon som skriver seg helt tilbake til Buddhas tid. Når det gjelder barbering er det store forskjeller mellom de ulike kulturene. I vår orden er det på faste dager som vi kaller 4-9 dager. Dager med 4 og 9 i datoen; den 4. 9. 14. 29. osv. Buddha selv barberte ikke sitt hode, men hans disipler gjorde det av flere årsaker:

an5.jpg

Som et symbol på tilhørighet. Som en rituell handling. På faste dager barberes hodet sammen med en forkortet fornyelse av løftene i bønn. Bekjennelsen leses og det barberte hodet symboliserer en ny begynnelse. Som et ytre tegn på forsakelse og ønske om å frigjøre seg fra all forfengelighet. På Buddhas tid kan vi anta at barberingen også bar et element renslighet.