SYMBOLER

Ordenssymboler

2017 dnsb 2[1884].jpg

Sotozen Ordenens offisielle to symboler er (gamle bumerker) på ordenens to hovedklostre; Sojiji og Eiheiji. I offisiell sammenheng benyttes symbolene side om side eller som lett overlapper hverandre. Disse symbolene bæres på kragen som et tegn på prestevigsel, eller på en abbedskappe som benyttes i formelle sammenheng. 

Symbolet for Ordenen i Norge består av fire elementer:

1) Hjulet – Den edle åttedelte vei, symbolet Buddha ønsket å bli assosiert med. 
2) Dharma – Buddhas lære og De hellige skrifter. 
3) To krumstaver (Kotsu), en stav som benyttes av prest eller officierende /forrettende munk eller nonne. Ved transmisjonen overleverer ordensfar eller ordensmor en krumstav som et symbol på stand innenfor ordenen.  Stavene er symbol på at læren er overført. 
4) Svastika – knytter det hele sammen fra fire retninger. Svastika (sanskrit) Manji (Japansk) er flere tusen år gamle skrifttegn med opprinnelse i det
indoeuropeiske språket Sanskrit, et skriftspråk benyttet i India på Buddhas tid. Svastika er symboler også benyttet i hinduismen, buddhismen og i kristen-dommen.

Det buddhistiske flagget ble foreslått allerede på slutten av 1800-tallet. Først i 1950, når World Fellowship of Buddhists møttes i Colombo på Sri Lanka, ble flagget offisielt anerkjent som et internasjonalt buddhistisk symbol. Symbolikken i de horisontale og vertikale stripene er det universell enighet om. Fargene og plasseringen derimot varierer kulturer imellom. 

Flagget som benyttes i vår tradisjon.

Vertikale striper; Evig fred på jord. 
Horisontale striper; Alle folkeslag lever sammen i harmoni.

Grønn – Medlidenhet
Safrangul – Middelveien
Rød – Nåden
Hvit – Frelsen
Lilla – Visdom

I Japan forklares fargene også med de fem elementene: jord, vann, vind, ild og metall. Når vi bruker dette flagget i Norge er det naturlig at vi benytter de farger som følger vår Sotozen tradisjon.