OM ORDENEN

49482110_725468517822413_5531362142839635968_n.jpg

Sotozen er en 800 år gammel Zenbuddhistisk Orden med opprinnelse i Japan. Sotozen er en internasjonal Orden.

I 2002 ble Ordenen etablert i Norge og består i dag av 5 munker og 3 nonner, og støttes av medlemmer i alle landets fylker. Ordenen har et lite tempel med kontor i Kristiansand, og arbeider blant annet for å etablere et zen-buddhistisk kloster i Norge.

Hva er Sotozen Orden?

Sotozen Orden er en japansk Orden innstiftet av Eihei Dogen (1200-1253).  Ordenen er en religiøs kollektiv virksomhet med regler, ritualer og prosedyrer. Munkene kalles brødre og nonnene søstre. Munker og nonner vier deler av sine liv til studier, praksis og undervisning. Ordenen har to hovedklostre. Disse danner legeme og sjel i denne Ordenen som med 800 års tradisjon forvalter 36 klostre og 16 000 templer og ett universitet, Komazawa Buddhist University. Sotozen Ordenen har ca 40 000 ordinerte munker og nonner.

Navnet SOTO stammer fra den Kinesiske zen-mester Tozan Ryokai og hans fremste elev Sozan Honjaku. Opprinnelig var navnet TOSO men ble siden forandret til SOTO.

Ordenens misjon og visjon

Ordenen som institusjon har ansvar for opplæring av munker og nonner, og utdanning av prester. Den forvalter kulturverdier og ivaretar en flere hundre år gammel tradisjon. Munker og nonner sprer Buddhas lære, formidler kunnskap og arbeider i menneskets tjeneste.

Likestilling og likeverd

Munker og nonner av Sotozen Orden er likestilte. De har lik utdanning, bærer de samme klærne, utfører de samme oppgaver og har de samme plikter og rettigheter. I forhold til å oppnå oppvåkning skiller ikke ordenen mellom geistlig og sekulær. Ingen er nærmere Buddha enn andre, alle har Buddhanatur og samme muligheten til å bli en Buddha. Ordenen har også en kvinnelig prest. Søster Anjun er nonne og ble prestevigslet i februar 2017.