TJENESTER

Hva finner vi i ordenens tjenesteliturgi? De mest alminnelige tjenestene er:

BARNESIGNE

Når et barn velsignes av en munk eller nonne, føres barnet fram i Buddhas lys. Barnets foreldre og de som bivåner dette lover å hjelpe barnet på sin vei med respekt, forståelse og kjærlighet for hverandre. For likeså hjelpe barnet til å finne styrke i ånd som i legeme og søke den visdom som forener mennesker i glede og i fred.

13112856_973760472721029_5149056714689709884_o.jpg

KONFIRMASJON

Ved konfirmasjonen bekrefter konfirmanten det han eller hun har lært under forberedelsene. Verdiene i det treenige følge er i sentrum av undervisningen . Undervisningen har ikke som formål å overbevise, men å stimulere og forberede konfirmanten på voksenlivets utfordringer. En overgang fra barn til nesten voksen er en gjensidig forpliktelse. De voksne deler av sin kunnskap og visdom, de unge tar instruksjon og lærdom, og tilkjennegir aktelse og veloppdragenhet.

INNVIELSE

Det er flere av Ordenens munker og nonner som har innvielsesmyndighet. For å få denne myndigheten må en munk eller nonne ha vært ordinert i minimum to år, og bestått liturgiske og praktiske prøver. Det betyr at de da kan, ved ordenens ritual (Jukkai), officiere ved innvielse. Ved innvielse i Sangha, blir man formelt en Buddhist ved å avlegge løftene. Den innvidde velsignes og mottar et Dharmanavn, (to skrifttegn) i tråd med tradisjonen.


VIGSEL OG FORNYELSE AV EKTESKAPSLØFTENE

BØNN VED REISE OG SYKDOM

VIGSLING AV IKON, VERGETAKKE OG JORD

GRAVFERD

MINNEMESSE

For mere detaljert informasjon vedrørende seremoni og rituale, se Ordenens Observans 15. Del