PRESTER

c82cc4e14a1d2c8c8ffff9840d24b558_XL.jpg

I Norge er det foreløpig broder Såzen og søster Anjun som er vikslede prester. 

De aller fleste av Ordenens munker og nonner velger profesjonsstudiet og blir prestevigslet. De som ikke prestevigslet spesialiserer seg i ett av ordenens mange fagområder.

Etter påkrevde studier og bestått eksamener ved ett eller flere av ordenens 34 klostre, blir man kontaktet av hovedordenskontoret. Bror eller søster får tilsendt søknadspapirer for vigsel. Prestevigsler foregår daglig i begge hovedklostrene Eiheiji og Sojiji hvor mellom en og fem munker/nonner vigsles av gangen. Munker og nonner må altså besøke begge disse klostrene for vigselsprosedyre og ritualet er ikke helt det samme. Vigslingen som foregår over to dager innebærer ulike ritual. Det siste i forbindelse med vigslingen er vigslingsmessen. Dette foregår i forlengelsen av morgenmessen, ofte med familie og ordensfar eller ordensmor til stede. Den eller de nye prestene avslutter ved å officiere (forrette) ved denne messen. 

 Det er kun ordenens prester som får embete som abbed eller abbedisse ved et tempel. Det er også bare prester som har ordinasjonsmyndighet, det vil si at de kan ordinere nye munker og nonner.

For dere som har spørsmål i forbindelse med vår buddhistiske vigsel eller fornyelse av ekteskapsløftene, nevner vi at vigselsliturgien i Sotozen Orden er kjønnsnøytral, og at verken vigsel av likekjønnede eller personer som har vært gift tidligere, legges til hinder for en buddhistisk vigsel.