SLIK BLIR DU OFFISIELT MEDLEM 

Et medlemskap i ordenen kan gjøres på to måter:

GRATIS: Medlemskap hvor du registreres i offentlige register. Ordenen mottar tilskudd fra staten for hvert registrerte medlem. Etter norsk lov er det kun tillatt å være medlem av ett tros- og livssynssamfunn om gangen. Dersom du er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn må du melde deg ut der først. Ta da kontakt med prest eller forstander og be om skriftlig utmelding. STØTTE: Medlemskap hvor vi ber om en autogiro avtale der du er medlem på lik linje som om det var et tilskuddsbasert medlemskap, men kan fremdeles stå registrert i et annet tros- eller livssynssamfunn. Prisen for et slik medlemskap er kr 100,- pr mnd for yrkesaktive og kr 50,- pr mnd for Student/Honnør.