TILSKUDDSBASERT MEDLEMSKAP

fYLL UT SKJEMAET

Navn *
Navn

Tilskuddsbasert medlemskap er medlemskap hvor du kun kan tilhøre ett tros- eller livssynssamfunn der vi mottar tilskudd fra staten. Etter norsk lov er det kun tillatt å være medlem av ett tros- og livssynssamfunn om gangen.

VIKTIG!
Dersom du er medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn må du melde deg ut der først. Ta da kontakt prest eller forstander i det trossamfunn du tilhører og be om skriftlig utmelding.

Fyll ut innmeldingsskjemaet til høyre og klikk meld meg inn i ordenen.

Velkomstgaver

Som nytt medlem sender vi deg et medlemsbevis, en original blekktegning mm.

VELKOMMEN TIL OSS