Vår antesessorale linje er ca. 2600 år gammel. Den starter med Buddha og strekker seg i direkte linje gjennom India, Kina og Japan før den fant veien til Norge.

bilde1.jpg

Den 84. Patriark og Zenmester
Koshu Itabashi (f. 1924)

Munken Såzen Larsen fra Kristiansand er direkte etterkommer av Koshu Itabashi Zenji, en av ordenens tre erkebiskoper og abbed ved Gotanjoji kloster i Japan. Tidligere abbed ved flere klostre, blant andre Daihonzan Sojiji som er et av ordenens to hovedklostre.

vilde2.jpg

Eldstebroder Såzen Larsen (f. 1962)

Tilbrakte 13 år i Japan og etter noen år som legmann mottok han ordinasjon av Itabashi Zenji, i juni 1998 ved Sojiji kloster. Så tok han klosterskolen og er i dag residerende prest ved Bugakuji zen-tempel i Kristiansand og dekanus for ordenens, munker og nonner i Norge. Han har arbeidet 24 år i skolen, de siste 12 årene som spesialpedagog ved Kristiansand Katedralskole Gimle.

3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_XL.jpg
bilde3.jpg
bilde4.jpg

Broder Dåshu Malja (f. 1971)

Sammen med ebr. Såzen grunnla de Den norske sotozen buddhistorden i 2002. Broder Dåshu er den første munken ordinert i Norge, desember 2002. Broder Dåshu har vært i Japan og besøkt noen av våre klostre ved flere anledninger. Han er ordenens forlagssjef og IT-ansvarlig. Han er utdannet telekomteknikker og arbeider til daglig som prosjektleder for Eltel Networks.


Søster Anjun Reiman (f. 1976)

Hun ble ordinert i mai 2007 og startet straks sin utdanning ved ulike klostre i Japan med mot formell utdanning subsidiert av Sotozen Stiftelsen. Med prestevigsel i november 2017 ble hun ordenens første kvinnelige prest. Hun er fortiden i permisjon.

Broder Kandå Steffensen (f. 1982)

Ordinert januar 2017. Blant annet utdannet akupunktør innen klassisk medisinsk (TCM) og jobber til daglig som ansvarlig akupunktør ved Sentrumklinikken i Kristiansand. Broder Kandå er ordenes representant i samarbeidsutvalget i Forum for Tro og Livssyn i Kristiansand.

 

I kollegiet har vi også søster Yunen, broder Keidå og broder Bokudå som er i permisjon.
Hvordan man kan bli munk eller nonne og deres forpliktelser og eventuelle forsakelser kan du lese om i ordenens Observans.