INNVIELSE

DSC_4394.JPG

Hvem kan motta innvielsen?
Før en innvielse kan finne sted må supplikanten (den som ønsker å bli innviet) være et registrert medlem av Den Norske Sotozen Buddhist Orden. 

Barn kan innvies fra fylte 7 år, da en innvielse forutsetter at supplikanten har grunnleggende kunnskap om den buddhistiske lære, likeså kjennskap til Ordenen og Ordenens praksis. Ved innvielse blir man ikke bare elev av Buddha og et medlem av buddhistfellesskapet, men ved ritualet inngås også en personlig relasjon mellom minister og supplikant.

Det kreves på ingen måte en innvielse for å ta del i de aktiviteter som er åpne for lekfolk, så som daglig meditasjon, messer, buddhistiske høytider, retreater osv. Her er alle velkommen uavhengig av tilhørighet eller innvielse.

De som ønsker en innvielse retter en forespørsel til Ordenskontore eller en munk eller nonne med innvielsesmyndighet. I dag er det Broder Såzen, broder Dåshu og søster Anjun som foretar innvielser.

Innvielsen koster ingenting.

Hva er et dharmanavn?
Et dharmanavn i vår tradisjon bestemmes av den munk eller nonne som foretar innvielsen. Navnet som skrives med to sino-japanske skrifttegn har, naturlig nok, en betydning. Om vi ikke klarer å oppfylle vårt dharma-navn er det noe vi kan reflektere over og forsøke å strekke oss etter.