TJENESTEFORSTANDER

3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_XL.jpg

En tjenesteforstander er ikke vigslet prest i Sotozen Orden, men har formell vigselsmyndighet i Norge. 

Departementet godkjente ordenens vigselsliturgi i 2002, hvorpå Såzen Osho fikk vigselmyndighet i Norge, med hele landet som tjenestedistrikt. Ordenen kan således søke om vigselsmyndighet for flere av Ordenens munker og nonner.

Tjenesteforstander Dåshu
I 2012 fikk broder Dåshu vigselsmyndighet. Ordenens munker og nonner som ikke er formelt prestevigslet, men har adekvat praksis og kompetanse kalles tjenesteforstandere.

Vigsel i Sotozen-tradisjonen
Vi nevner i denne forbindelse at vigselsliturgien i Sotozen Orden er kjønnsnøytral, og at verken vigsel av likekjønnede eller personer som har vært gift tidligere, legges til hinder for en buddhistisk vigsel. 

Krav til vigsel i Norge og en beskrivelse av vårt vigselsrituale finner du i Ordenens Observans 15. Del, side 147.