TRIPITAKA

Buddhas lære finnes i en samling skrifter kalt Tripitaka.

Buddhismens hellige skrifter ble opprinnelig nedskrevet på de to indiske språkene Pali og Sanskrit, og kalles De kanoniske skrifter

Pali kanon

Tripitaka er en omfattende samling kanonisk Pali litteratur. Pali er en Indoarisk dialekt, tilhørende den indoeuropeiske språkfamilien, som var utbredt i India, Myanmar og Sri Lanka på Buddhas tid. Direkte oversatt betyr Tripitaka «de tre kurver». En autentisk gjengivelse av Buddhas ord ble organisert og klassifisert i «tre kurver». Metaforen «kurv» er ikke nødvendigvis en fysisk kurv som ting bæres eller oppbevares i, men i billedlig betydning, noe som leveres videre fra en person til en annen. Ordet kanon er et låneord fra gresk, med opprinnelse fra de semittiske språkene. 
Den opprinnelige betydningen var: et stivt sivrør, som blant andre ting kunne brukes som målestokk eller linjal. Fra denne helt konkrete betydningen kommer den mer overførte: målestokk, rettesnor og norm. I Aluvihara på ceylon (i dag Sri Lanka) ca 83 før vanlig tidsregning ble Buddhas lære for første gang i historien nedskrevet og delt i tre «kurver».

De tre kurvene

1 Vinaya Pitaka – Disiplinens kurv.

Denne forteller om Buddhas liv og lære, hvordan munkeordenen ble etablert, og om reglene for disiplin innenfor klostrene både for munker og nonner.

I Teravadatradisjonene er det mer vanlig å følge denne praksis, selv om det varierer noe kulturene imellom. I Mahayanatradisjonene har de gått bort fra mange av disse reglene for ordenens munker og nonner og deres liv i og utenfor kloster. Nevner eksemplvis: regelen om kun å eie 7 ting, løfte om sølibat, og ikke å spise eller klokken tolv.

Vinaya Pitaka er en samling av 5 bøker
1. Parajika Pali (Store overtredelser)
2. Pacittiya Pali (Mindre overtredelser)
3. Mahavagga Pali (Det større avsnittet)
4. Cullavagga Pali (Det mindre avsnittet)
5. Parivara (Et sammendrag av Vinaya)

2 Sutta Pitaka – Talenes kurv.

Denne gjenforteller Buddhas mange prekener, dialoger og samtaler. Denne kurven kan sies å inneholde Dharma, Buddhas lære, og er selve fundamentet i Buddhismen som alle buddhistiske kulturer og tradisjoner holder hellig.

Sutta Pitaka består av 5 Nikayas (Samleverk)
1. Digha Nikaya (En samling av de lange talene)
2. Majjhima Nikaya (En samling av de middels lange talene)
3. Samyutta Nikaya (En samling av beslektede ytringer)
4. Anguttara Nikaya (En samling gradvise ytringer)
5. Khuddaka Nikaya (Mindre samlinger)

Denne 5. samlingen er igjen delt inn i 15 bøker
1. Khuddaka Patha (Kortere tekster)
2. Dhammapada (Den sanne vei)
3. Udana (Lyrikk om glede)
4. Itivuttaka (Talene «Slik er det fortalt»)
5. Sutta Nipata (En samling taler)
6. Vimana Vatthu (Fortellinger om himmelske boliger)
7. Peta Vatthu (Fortellinger om Peta)
8. Theragatha (Brødrenes salmer)
9. Therigatha (Søstrenes salmer)
10. Jataka (Fortellinger om Bodhisattvas fødsel)
11. Niddesa (Forklaringer)
12. Patisambhida (Bok om analytisk kunnskap)
13. Apadana (Arahantenes liv)
14. Buddhavamsa (Historien om Buddha)
15. Carita Pitaka (Moralske retningslinjer)

3 Abhidhamma Pitaka – Den høyere læres kurv. 

Denne gir innsikt i buddhismes grunnleggende filosofi, og omtales ofte som selve essensen i Buddhas lære. Her finner du buddhismes psykologi som tar for seg sinnet, tanker, tankeprosesser og mentale egenskaper. Mange mener at innsikt i Abhidhamma er selve nøkkelen som gir oss tilgang til Buddhas læres mysterium. Abhidhamma deles in i 7 elementer:

1. Dhammasangani (Inndeling av Dharma, læren)
2. Vibhanga (Inndelinger)
3. Dhatukatha (Tale om elementene)
4. Puggala Pannatti (Boken om individene)
5. Kathavatthu (Ting som det er uenighet omkring)
6. Yamaka (Bønneboken)
7. Patthana (Boken om kausale relasjoner)

Sanskrittekstene
I Mahayana-tradisjonen (i motsetning til teravada-tradisjonen) er de kanoniske sanskrittekstene av like stor betydning som palikanon. 
Av sentrale sanskrittekster kan nevnes:

Visdomslitteraturen - Prajna paramita
Hjertesutraen - Prajnaparamita Hrdaya
Lotussutraen - Saddharma Pundarika Sutra
Diamantsutraen - Vajracchedika Prajnaparamita Sutra
Blomstersmykkesutraen - Avatamsaka Sutra