Haugesund Zen Senter

Filtering by: Haugesund Zen Senter

Sesshin m/Såzen Larsen
Jan
26
to Jan 27

Sesshin m/Såzen Larsen

Haugesund Zen Senter arrangerer sesshin sammen med eldstebroder Såzen Kusano Larsen som kommer til Haugesund for 6. gang til Haugesund for å lede denne sesshin. Arrangementet er først og fremst for deg som allerede har erfaring med zen og sittende meditasjon (zazen).

Såzen har tilbrakt 13 år i Japan, og i de 2 største klostrene i Japan hvor han tok sin utdanning, og er i dag sotozen-prest, buddolog, og leder for den Norske Sotozen Buddhistorden.

View Event →
Innføring i Zen & Zazen
Jan
26
10:00 AM10:00

Innføring i Zen & Zazen

ZEN, et ord som kan oversettes til oppmerksomt nærvær, er en gammel "meditativ" praksis eller tradisjon som opprinnelig kommer fra India. Det er en meditativ praksis som fra India har sprunget videre ut til Kina, Japan, Korea og andre østlige land, og som kom til vesten i forrige århundre og har etablert seg sterkt i både Europa og Amerika. Tradisjonen er en stor gave til oss i vesten som så sårt i denne moderne, teknologiske og materialistisk velstående delen av verden, har behov for å finne tilbake til oss selv, å gjenoppdage vårt "opprinnelige ansikt". Denne gamle praksisen er på ingen måte utgått, men representerer en visdom og praksis som utvikles i dag, og er utviklet gjennom mange generasjoner av praktiserende mennesker, zen-mestere, munker og nonner. I dag er ikke praksisen bare forbeholdt klostre, men den møter moderne mennesker utenfor klostrene, som du og jeg, og praksisen finner nye former. Vi sitter hjemme i vår egen stue og mediterer. Zen sentre etableres.

26. januar kommer Buddhistmunk og sotozen-prest Såzen Kusano Larsen tilbake på besøk til Haugesund Zen Senter for å avholde innføring i denne gamle tradisjonen. Eldstebroder Såzen Kusano Larsen tilbrakte 13 år i Japan, og i de 2 største klostene i Japan hvor han tok sin utdanning, og er i dag leder for den Norske Sotozen Buddhistorden.

View Event →