Haugesund Zen Senter

Filtering by: Haugesund Zen Senter
Sesshin m/Såzen Larsen
Oct
26
to Oct 27

Sesshin m/Såzen Larsen

Haugesund Zen Senter arrangerer sesshin sammen med eldstebroder Såzen Kusano Larsen som kommer til Haugesund for 6. gang til Haugesund for å lede denne sesshin. Arrangementet er først og fremst for deg som allerede har erfaring med zen og sittende meditasjon (zazen).

Såzen har tilbrakt 13 år i Japan, og i de 2 største klostrene i Japan hvor han tok sin utdanning, og er i dag sotozen-prest, buddolog, og leder for den Norske Sotozen Buddhistorden.

View Event →

ZEN Retreat m/Hyon Gak Sunim
May
3
to May 5

ZEN Retreat m/Hyon Gak Sunim

Det er med stor takknemlighet og glede vi i Haugesund Zen Senter kan invitere til en 3 dagers Zen retreat med Zen-lærer Hyon Gak Sunim. Det blir denne berømte zen-lærerens første besøk i Haugesund. Hyon kommer opprinnelig fra USA, er utdannet i litteratur og filosofi ved Yale og Harvard. I 1992 ble han ordinert munk i Temple of the Sixth Patriarch, Kina. Han mottok inka fra Master Seung Sahn i 2001,og ble utnevnt av han til å overta ledelsen av Hwa Gye Sa Temple i Seoul, Korea, der han var frem til 2007. I dag leder Hyon Regensburg Zen Senter i Tyskland. http://mirrorofzen.com

Zen Retreaten vil gå over 3 hele dager i Bleikemyr bydels senter, fra fredag 3. mai kl 10:00 til søndag 5. mai. Hyon vil gi en innføringen i zazen, sittende zen meditasjon, ved oppstarten av retreaten.

Prisen for å delta på retreaten er kr 950,- for alle 3 dagene og inkluderer ett måltid per dag, samt åpen dharmaprat på Hemmingstad kultursenter torsdag 2. mai kl 19:00. Vi har et tak på maks 20 deltakere. Påmelding skjer inne på våre hjemmesider http://www.haugesundzensenter.com/#retreat-m-hyon-gak-sunim

Torsdag 2. mai vil Hyon holde et åpent foredrag/dharmaprat rundt temaet "ZEN, Religion, eller spiritualitet?" Se eget arrangement her

Mer detaljert program vil komme, spørsmål kan rettes til Trond Jostein Kåei Pettersen på mobil 97075750 eller på epost kaaei@outlook.com.

Hjertelig velkommen !

View Event →
Sesshin m/Såzen Larsen
Jan
26
to Jan 27

Sesshin m/Såzen Larsen

Haugesund Zen Senter arrangerer sesshin sammen med eldstebroder Såzen Kusano Larsen som kommer til Haugesund for 6. gang til Haugesund for å lede denne sesshin. Arrangementet er først og fremst for deg som allerede har erfaring med zen og sittende meditasjon (zazen).

Såzen har tilbrakt 13 år i Japan, og i de 2 største klostrene i Japan hvor han tok sin utdanning, og er i dag sotozen-prest, buddolog, og leder for den Norske Sotozen Buddhistorden.

View Event →
Innføring i Zen & Zazen
Jan
26
10:00 AM10:00

Innføring i Zen & Zazen

ZEN, et ord som kan oversettes til oppmerksomt nærvær, er en gammel "meditativ" praksis eller tradisjon som opprinnelig kommer fra India. Det er en meditativ praksis som fra India har sprunget videre ut til Kina, Japan, Korea og andre østlige land, og som kom til vesten i forrige århundre og har etablert seg sterkt i både Europa og Amerika. Tradisjonen er en stor gave til oss i vesten som så sårt i denne moderne, teknologiske og materialistisk velstående delen av verden, har behov for å finne tilbake til oss selv, å gjenoppdage vårt "opprinnelige ansikt". Denne gamle praksisen er på ingen måte utgått, men representerer en visdom og praksis som utvikles i dag, og er utviklet gjennom mange generasjoner av praktiserende mennesker, zen-mestere, munker og nonner. I dag er ikke praksisen bare forbeholdt klostre, men den møter moderne mennesker utenfor klostrene, som du og jeg, og praksisen finner nye former. Vi sitter hjemme i vår egen stue og mediterer. Zen sentre etableres.

26. januar kommer Buddhistmunk og sotozen-prest Såzen Kusano Larsen tilbake på besøk til Haugesund Zen Senter for å avholde innføring i denne gamle tradisjonen. Eldstebroder Såzen Kusano Larsen tilbrakte 13 år i Japan, og i de 2 største klostene i Japan hvor han tok sin utdanning, og er i dag leder for den Norske Sotozen Buddhistorden.

View Event →