SLIK BLIR DU OFFISIELT MEDLEM HOS OSS 

Et medlemskap i ordenen kan gjøres på to måter:

TILSKUDD FRA STATEN: Medlemskap hvor du registreres i offentlige register. Ordenen mottar tilskudd fra staten for hvert registrerte medlem. Etter norsk lov er det kun tillatt å være medlem av ett tros- og livssynssamfunn om gangen. Dersom du er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn må du melde deg ut der først. Kontakt prest eller forstander og be om skriftlig utmelding. Om du ikke er medlem andre stede, kan su se bort fra dette. KONTINGENT: Medlemskap hvor vi ber om en autogiro-avtale der du er medlem på lik linje som om det var et tilskuddsbasert medlemskap, men kan fremdeles stå registrert i et annet tros- eller livssynssamfunn. Kontingenten for et slik medlemskap er kr 100,- per mnd for yrkesaktive og kr 50,- per mnd for Student/Honnør.