5000 likes på Facebook

Hver måned oppdager 100 personer at det finnes norske zen-buddhistiske munker og nonner i Norge. Mange blir overrasket over at vi har undervist og praktisert i snart 17 år.
Sotozen er en internasjonal, levende og engasjert tradisjon. Siden vi startet i 2002 har målet vært å etablere et zen-buddhistisk kloster, åpent og kontemplativt. Etter år med flott og viktig dugnadsarbeid og medlemmer i alle landets fylker, tror vi at visjonen om et kloster kan bli en realitet i år.

2019 startet godt med helt ny, flott hjemmeside www.sotozen.no som bl.a. har gjort det enkelt å handle i vår lille nettbutikk https://www.sotozen.no/nettbutikk/.
Alt vel!

6000likespåfacebook.jpg