Buddha startet med 5

5000 følger siden vår og det synes vi er hyggelig. 5000 tilskuddsberettigede medlemmer hadde gjort susen. Det er vel bare i Norge at staten gir økonomisk bidrag til hvert eneste registrerte medlem av et tros- eller livssynssamfunn. Det vitner om god økonomi, men også at vi som samfunn likebehandler og ikke favoriserer ett trossamfunn.

Alle ting tar slutt en gang, så også denne fantastiske ordningen som gjør at vi får hjelp til å etablere oss uten å ha en rik onkel i Amerika. Jo flere medlemmer, jo større blir tilskuddet. Vi tror at denne tilskuddsordningen vil vare noen år til og derfor er medlemstallet viktig av økonomiske grunner. Vi ønsker selvsagt nye medlemmer velkommen av andre årsaker enn økonomi. Et fellesskap er viktig for oss mennesker og Sotozen som er en åpen, inkluderende og tjenestegjørende orden, har planer for et kloster som landets samlingspunkt. Sotozen er også en misjonerende orden, i den forstand at vi som munker og nonner inviterer til meditasjon, markering av høytider og sprer Buddhas budskap for de som ønsker den.

Det er derfor gledelig at 5000 følger oss og mange tar kontakt med spørsmål, enten de er privatpersoner, studenter eller lærere. Det er derfor vi, av og til, oppfordrer interesserte til å støtte oss med et medlemskap. Vi har medlemmer i alle fylker og i vår medlemsprotokoll er det plass til alle som måtte ønske det. Velkommen!
https://www.sotozen.no/bli-medlem

det startet med 5.jpg