En dag for kongen og kveldens årsmøte

Buddha mente at kongen burde:

«Sørge for at alle i ditt rike har rettsvern, både soldater, adel, brahmaner og borgere, byfolk og bønder, munker og asketer og dyr og fugler. Ikke la det skje noe urett i landet. De som er fattige i riket ditt, skal du gi økonomisk hjelp. Kongen bør besøke folk fra tid til annen og snakke med dem og spørre hva som er sunt og usunt, hva som er godt og hva som er dårlig. Dette er edel handlemåte for  en storkonge».
                          Fra Cakkavattisihanadasutta. DN 26.
Oversatt av Kåre A. Lie

Og er det ikke nettopp en slik konge vi har i kongeriket Norge? Hurra, hurra, hurra!

Styremøte 2019.jpg

Årsmøte 2019
Vår japanske kulturkoordinator Eri har også bursdag i dag. Altså en god dag for årsmøte, som også i år konstaterer at regnskapene for Ordenen og Stiftelsen er i orden. Revisormelding vil som vanlig bli å finne i vårens «Medlemsnytt».
I 2002 hadde vi stiftelsesmøte med noen ganske få medlemmer og ingen penger i banken. I dag har vi, etter 17 års arbeid, medlemmer i alle landets fylker og vil i løpet av få måneder forvalte en egenkapital på en million kroner. Dugnadsarbeid i alle ledd har vært viktig og gjør at vi nå har på plass en finansieringsplan for et zen-buddhistisk kloster.

Det gjenstår mye arbeid, både frem mot kjøp av eiendom, oppussing og installering av utstyr til en million kroner donert av abbeder i Japan. Vi håper at flere støtter oss med et gratis medlemskap, noe som gjør oss berettiget til verdifull støtte fra staten. https://www.sotozen.no/tilskuddsbasert
Husk at Norge også er et buddhistisk land!

Alt vel!.