Oksegjeter-undervisningen - Del 9

Å returnere til vårt opprinnelige selv

I det niende bilde har kunstneren malt naturen, himmel og jord med trær og fjell i all sin prakt. Selv om fjell alltid vil være fjell og havet alltid vil være hav, vil disse kunne sees på med ulike øyne eller forståes med ulik grad av bevissthet. Et lite barn kan se et bilde av havet og lære seg å si «hav», men helt uten empiri. Marinbiologen som i årevis har arbeidet i feltet, dykket, tatt prøver og gjort analyser, har en annen forståelse hva havet angår.
Da Siddharta satt under det berømte treet og i stillhet betraktet sin egennatur, våknet han og ble den historiske Buddha (den som har våknet, en opplyst). Han våknet altså ikke til sin egen natur eller til en verden som var forandret, men hvor forandringen lå i hans forståelse eller erkjennelse av sin egen opprinnelige natur og verden.
Da Herren Buddha våknet sa han: «Hvor vidunderlig, hvor vidunderlig, for jeg har i denne stund med alle levende erkjent det opplyste sinn, for det er ved dette opplyste sinn at det i sannhet finnes en vei som fører ut av lidelsen og fødselens og dødens kretsløp».                                                                                      

Buddha så ikke bare sin egen natur, men så samtidig at alle andre mennesker også har den samme evnen til å se tingene akkurat slik de er og våkne til sin egen Buddha-natur.

I den klassiske teksten Oppvåkningens lovsang av zenmester Yongjia Xuanjue (655-713) med originaltittelen Zhengdao ge (Shodoka Japansk) skriver han i vers 41:
«Da alle våre sanser utgjør vår bevissthet kan vi erkjenne denne virkelige verden. Dualismen vises tydelig i speilet, når mørke flekker pusses bort skinner det som et lys, og dersom både vår bevissthet og den virkelige verden glemmes, da først vil vi stå frem som-vi-er, i vårt opprinnelige sanne selv».
Hele teksten finner du i boken Form og Formløshet https://www.sotozen.no/nettbutikk/form-og-formlshet

Mange forbinder buddhisme med tro på Buddhas lære Dharma, munker i oransje kledebon, og Zen med ubegripelige og tilsynelatende intetsigende ordvekslinger mellom mester og elev med problemstillinger som «Hva er lyden av en hånd som klapper». De tar ikke feil for disse er en del av buddhismen og av zen, men først og fremst er det vi kaller Zen-buddhisme en vei til erkjennelse av hvem og hva vi er i denne verden.
La oss være hverandres støtte på våre egne veier. https://www.sotozen.no/bli-medlem

okse 9.jpg