Skeive dager i Kristiansand

I dag vil vi være med å markere mangfoldet i byen vår og landet vårt. Vi har naturligvis homofile og lesbiske medlemmer i vår organisasjon og siden 2002 da vi etablerte oss i Norge, har våre prester brukt èn ekteskapsliturgi og den er kjønnsnøytral. Vi noterer oss at Den norske kirke nå vurderer en slik modell.

Vi i Den norske sotozen buddhistorden vet at vi ikke alltid kan enes i ulike spørsmål og hegner om ytringsfriheten, men vi aksepterer ikke at noen skal diskrimineres, ekskluderes eller hetses på bakgrunn av seksuell orientering.
Vår ordens verdiplattform er forankret i Buddhas ord: I Karaniyamettasutta kan vi bl.a. lese hva Buddha sier om toleranse:

«Ikke vær selvgod, men ydmyk, tilfreds og forsonlig. Ikke la plikter bli til byrde, men vær sparsommelig og vis måtehold. Med et sinn av fred og ro, ikke forlangende og grådig. Ikke skal noen forråde eller bedra en annen, ikke skal noen legges for hat. For ingen skal i sinne eller med ondt for øye, ønske en annen lidelse og smerte».

https://static1.squarespace.com/static/5bfd270d697a98c109354a7c/t/5c09a4f321c67c2b6cccebe0/1544136033277/Observans2017.pdf

Vi ønsker alle en riktig god dag og en flott pride-parade. Har du lyst til å være med og støtte vårt zenbuddhistiske fellesskap er du hjertelig velkommen.

https://www.sotozen.no/bli-medlem

Skeive.jpg